onsdag 4 oktober 2017

Hör du Jesu röst som ropar1. Hör du Jesu röst som ropar:
"Vem vill gå och bära bud?"

Fälten vitnar, skörden väntar,
vem ska bära den till Gud?
Högt och länge Jesus ropat,
riklig lön han lovar dej.
Vem ska svara glatt och säga:
"Här är jag! Sänd mej, sänd mej!"


2. Har du inte talets gåva,
har du inte Paulus´ röst?
Du kan undervisa barnen,
leda dem till Jesu bröst.
Kan du ej predika lagen
som Johannes Döparen?
Säg att Jesus dog för alla,

han har öppnat himmelen.

3. Om du ej på Sions murar
som dess väktare kan stå
och till himlen visa vägen,
liv och frid i hjärtan så,
kan du med din bön och gåva
tjäna glatt din Herre kär,
och som Aron troget hålla
upp profetens händer här.

4. Svara inte med att säga:
"inte jag, jag kan det ej",
medan själar dör för evigt
och din Fader kallar dej.
Ta den uppgift Jesus ger dej,
svara honom aldrig nej.
Säg med glädje när han kallar:
"Här är jag! Sänd mej, sänd mej!"

Text: Daniel March 1868 (52 år) "Hark, the voice of Jesus calling", sv. övers. och upphovsrätt Tim och Sara Bülow 2001, se www.lbk.cc/Media/Sanger
Musik: Joseph Barnby 1883 (45 år) 

onsdag 27 september 2017

Gud låter sina trogna här1. Gud låter sina trogna här
allt gott av nåd erfara,
och tecken på hans kärlek är
mång tusen änglars skara.
Så sjunger vi med gott behag:
Guds änglar från vår barndomsdag
oss följer och bevarar.

2. De lägrar sej kring var och en
som fruktar Herren gärna,
och deras hjälp är inte sen
mot dem som ont oss ärnar.
Så sjunger vi med gott behag:
Guds änglar från vår ungdomsdag
för våld och list oss värnar.

3. På vägen de oss leder så,
att vi vår fot ej stöter,
men trygga och förnöjda går,
fast nöd och sorger möter.
Så sjunger vi med gott behag:
Guds änglar oss till ålderns dag
på hulda armar sköter.

4. Med vänlig hand, fast inte sedd,
de mörkrets makt förjagar
och håller tröstens kalk beredd,
när ångest oss försvagar.
Så sjunger vi med gott behag:
Guds änglar oss på dödens dag
till himmelen ledsagar.

5. O Herre Gud, var mild och god
när vi med döden strider.
Din Ande give kraft och mod

i alla världens tider.
Så sjunger vi med gott behag
vår lovsång på den stora dag
som vi med fröjd förbidar!


Text: G Reimann 1639, Jesper Svedberg 1694 (41 år), J O Wallin 1816 (37 år), ngt bearb. 2013

fredag 22 september 2017

Allt är redo, fallna släkte
1. Allt är redo, fallna släkte!
Lyssna till den röst i tid,
som ur dödens mörka häkte
kallar dej till liv och frid!
Nu är salighetens dag,
känn din Faders hjärtelag!
Bäva att den nåd förskjuta,
som dej ännu bjuds att njuta!

2. Gud sin kärlek dej förklarat,
mänska, även vid ditt fall.
I sitt ord han uppenbarat
hur du evigt räddas skall.
Han med glädje tar emot
den som vänder om i bot.
Jesus dina synder burit
och ditt namn i handen skurit.

3. Men om du ditt hjärta sluter
för den röst som kallar dej,
om du än den hand förskjuter
som till räddning sträcker sej,
skall du veta att till slut
rinner nådatiden ut,
porten stängs och Gud dej låter
aldrig, aldrig kallas åter.

4. Men om du, av ånger slagen,
nu din vanmakt känna lärt,
gläds, till hörsamhet för lagen
Jesus har dej kraft beskärt!
Hör hans evangelium:
Kom till bordet, här finns rum!
Här hans kärlek dej skall nära,
så din tro kan frukter bära.

5. Gud, min Frälsare, jag beder:
må ditt ord ledsaga mej,
så att världen ej förleder
till ett återfall från dej.
Din lekamen och ditt blod
fylle mej med kraft och mod
till att segra i all fara.
Din för evigt vill jag vara!

Text: Okänd svensk författare 1767, bearb. Christopher Dahl 1807, A.H. 2016
Musik: Strassburg 1525

[J A Hellströms bearbetning i psalmboken är på många sätt bättre - men copyrightskyddad]

C Dahl:

onsdag 20 september 2017

Salig är den stilla stunden1. Salig är den stilla stunden, 
Jesus, då vi möter dej,
då vår bön ur hjärtegrunden 
till ditt hjärta tränger sej. 
Dej att söka, dej att finna 
och i dej vårt goda vinna, 
endast det vår vilas tid 
fylla kan med fröjd och frid. 

2. Jesus, rikt med löftesorden 
kraft från höjden strömme ner. 
Nådens solsken över jorden 
värme hjärtan mer och mer. 
Du som ur din fullhets brunnar 
all välsignelse oss unnar, 
oss i din församling giv 
näring till ett evigt liv. 

3. Skänk i dag de stilla timmar, 
då vårt hjärta näring får, 
då ditt ljus för ögat glimmar 
och din bild för själen står. 
Som Maria till ett enda 
må vi våra hjärtan vända.
Lär oss lyssna till ditt tal, 
göra livets bästa val.

Text: Ernst Gottlieb Woltersdorf 1752 (27 år), sv. övers. Johan Alfred Eklund 1909. Bearb. A.H. 
Musik: Preben Nodermann 1911 (44 år)

[Britt G Hallqvists bearbetning i SvPs1986 är bättre - men upphovsrättsskyddad!]

lördag 16 september 2017

Älska helt och fullt varandra
1. Älska helt och fullt varandra,
syskon, det är Herrens bud!
Ej med ord blott, men av hjärtat,
ty så älskar Herren Gud!
Den som ej sin broder älskar
vandrar kvar i mörkret än
och går främmande för honom
som är själva kärleken.

2. Älska helt och fullt varandra,
ty vår Gud med välbehag
ser på barnen, när att älska
är dem alla lagars lag.
Änglarna vill gärna skåda
när Guds barn, i kärlek ett,
nu i tron på Herren delar
med varandra ljuvt och lett.

3. Älska helt och fullt varandra,
kära syskon, utan list!
Älska rent och varmt och trofast!
Kärlek både först och sist!
Kärlek, denna gudalåga,
brinna skall i evighet.
Den skall ock därhemma vara
summan av vår salighet.


Text: Joël Blomqvist, bearb. A.H. 2009
Musik: C C Converse